กันยายน 14, 2021

“ร้อยใจรัก สายใยมุทิตา กษิณาลัย” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคณะครูโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปี 2564

“ร้อยใจรัก สายใยมุทิ […]
สิงหาคม 31, 2021

นักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบผลการ Online ทุกระดับชั้น

งานทะเบียนได้ทำการสร้างเว็ […]
สิงหาคม 25, 2021

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ online

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา […]
สิงหาคม 25, 2021

รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏี หรือ คำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สิงหาคม 23, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้ง เรื่อง การคืนเงิน และส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

โรงเรียนสมุทรปราการได้ตระห […]
สิงหาคม 6, 2021

เชิญชวนนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2564 ออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ […]
กรกฎาคม 4, 2021

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ในสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ระดับชั้น ม. ต้น และ ม.ปลาย (ประกาศผลการพิจารณา)

โรงเรียนสมุทรปราการ มอบทุน […]
มิถุนายน 30, 2021

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (ประกาศผลการคัดเลือก)

ประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเ […]
มิถุนายน 14, 2021

ประกาศ!!การลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนสมุทรปราการได้ตระห […]