ธันวาคม 11, 2019

สรุปเหรียญการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) #โรงเรียนสมุทรปราการ

ธันวาคม 9, 2019

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 : โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพม.)

ธันวาคม 4, 2019

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

ธันวาคม 2, 2019

สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

พฤศจิกายน 25, 2019

ร่วมส่งใจเชียร์ สป.ไปต่อ “การประเมินโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ( ENnovation School”สาขาที่ 1 : ด้านนโยบายและแผนงาน

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤศจิกายน 21, 2019

งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน […]
พฤศจิกายน 14, 2019

กีฬาภายใน”ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 46″

พฤศจิกายน 14, 2019

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

ตุลาคม 24, 2019

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 “ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]