มิถุนายน 11, 2020

ประกาศผลการสอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มิถุนายน 10, 2020

ประกาศผลการสอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มิถุนายน 7, 2020

รับตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม. 4 และติดตามผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปี 2563

มิถุนายน 7, 2020

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 6, 2020

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 3, 2020

แนวปฏิบัติของโรงเรียนสมุทรปราการ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563

มิถุนายน 3, 2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มิถุนายน 3, 2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
พฤษภาคม 26, 2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสมุทรปราการ มีความ […]