เมษายน 2, 2022

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเ […]
เมษายน 1, 2022

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสมุทรปราการ จะดำเน […]
มีนาคม 31, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 30, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 28, 2022

ประกาศ ประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร*แก้ไข

มีนาคม 27, 2022

การสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1และม.4 (ห้องปกติ) และการรายงานตัว นักเรียนโควตา ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565

มีนาคม 24, 2022

แนวทางปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ห้องปกติ) ปีการศึกษา 2565

แนวทางปฏิบัติในการสอบคัดเล […]
มีนาคม 10, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

มีนาคม 10, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นสนามสอบระบบ TCAS จังหวัดสมุทรปราการ