มีนาคม 3, 2020

เว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ

เว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน ผู้บร […]
กุมภาพันธ์ 27, 2020

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ สถิติผ […]
กุมภาพันธ์ 24, 2020

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

กุมภาพันธ์ 17, 2020

สป.ชนะเลิศรางวัล EGAT Green Learning Awards 2019 : ได้รับรางวัลโรงเรียนสีเขียวประจำปี 2562 และรางวัล”ระดับประเทศ” โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียน)

กุมภาพันธ์ 13, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

มกราคม 22, 2020

“โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net” ปีการศึกษา 2562

มกราคม 21, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

มกราคม 20, 2020

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสมุทรปราการเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่)

มกราคม 19, 2020

ทัศนศึกษา ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2562