สิงหาคม 23, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้ง เรื่อง การคืนเงิน และส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

โรงเรียนสมุทรปราการได้ตระห […]
สิงหาคม 6, 2021

เชิญชวนนักเรียน ครู และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2564 ออนไลน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศ […]
กรกฎาคม 4, 2021

มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ในสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 ระดับชั้น ม. ต้น และ ม.ปลาย (ประกาศผลการพิจารณา)

โรงเรียนสมุทรปราการ มอบทุน […]
มิถุนายน 30, 2021

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (ประกาศผลการคัดเลือก)

ประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเ […]
มิถุนายน 14, 2021

ประกาศ!!การลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนสมุทรปราการได้ตระห […]
มิถุนายน 4, 2021

กำหนดการเลือกกิจกรรม (ระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โปรดศึกษา วิธีลงทะเบียนเลื […]
พฤษภาคม 31, 2021

แจ้ง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 […]
พฤษภาคม 28, 2021

แจ้ง!! ห้องเรียน และกำหนดการมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งห้ […]
พฤษภาคม 27, 2021

แจ้ง!! ห้องเรียน และกำหนดการมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งห้ […]