มิถุนายน 6, 2020

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 3, 2020

แนวปฏิบัติของโรงเรียนสมุทรปราการ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563

มิถุนายน 3, 2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มิถุนายน 3, 2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
พฤษภาคม 26, 2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสมุทรปราการ มีความ […]
พฤษภาคม 20, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศ […]
พฤษภาคม 18, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563 โดยระบบออนไลน์

โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศ […]
พฤษภาคม 4, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1 และ ม.4 โดยระบบออนไลน์ (อย่างไม่เป็นทางการ) #ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไปหลังจากวันสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1  […]
พฤษภาคม 2, 2020

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยระบบออนไลน์

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่กา […]