พฤษภาคม 30, 2022

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน) และเก็บเงินบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนสมุทรปราการจัดให้ม […]
พฤษภาคม 26, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer(เข็มกระตุ้น/1-2) ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี

พฤษภาคม 26, 2022

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2564

พฤษภาคม 21, 2022

การประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร (ประเภทก๋วยเตี๋ยว ร้านที่ 12) และร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤษภาคม 15, 2022

กำหนดการลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

** กำหนดการลงทะเบียน ̶ […]
พฤษภาคม 14, 2022

การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พฤษภาคม 14, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ รับมอบงาน ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคคะวันออก โซน C ประจำปีการศึกษา 2565-2566

พฤษภาคม 14, 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 5G ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ และ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลแนวใหม่

พฤษภาคม 11, 2022

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2565

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]