กรกฎาคม 18, 2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
กรกฎาคม 12, 2022

กิจกรรมเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กรกฎาคม 12, 2022

การแข่งขันกีฬายูยิตสูมือใหม่ ประจำปี 2565 สป. คว้า 8 เหรียญทอง , 3 เหรียญเงิน , 2 เหรียญทองแดง และได้รับรางวัลทถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม 2 ถ้วย

กรกฎาคม 11, 2022

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

กรกฎาคม 4, 2022

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 22, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ เจ้าภาพการประชุมหารือกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดสพม.สมุทรปราการ

มิถุนายน 20, 2022

ชนะเลิศ การแข่งขัน Ju-Jitsu Thailand Open Grand Prix 2022

 ชนะเลิศ การแข่งขัน Ju-Jit […]
มิถุนายน 17, 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 15, 2022

กำหนดการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดก […]