กันยายน 29, 2019

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

สิงหาคม 28, 2019

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน คนสวน และพนักงานขับรถ

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  ม […]
สิงหาคม 26, 2019

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 “Math Camp#14”

สิงหาคม 9, 2019

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนารู […]
สิงหาคม 9, 2019

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองที่ส่งเสริมจิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนด้วยการบริการสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนารู […]
สิงหาคม 8, 2019

สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

กรกฎาคม 18, 2019

วันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๓๖ ปีและพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสมทบทุนพัฒนาโรงเรียน

กรกฎาคม 2, 2019

“วันสถาปนาโรงเรียนครบ 136 ปี” เชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

18 กรกฏาคม 2562 “วัน […]
มิถุนายน 19, 2019

อบรมโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว

งานห้องเรียนสีเขียว โรงเรี […]