พฤษภาคม 10, 2023

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 “ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
พฤษภาคม 10, 2023

อบรมธรรมะพัฒนาจิตใจครูและบุคลากรโรงเรียน ประจำปี 2566

พฤษภาคม 1, 2023

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน และนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการเ […]
เมษายน 18, 2023

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ และวิชาเอกคหกรรม

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
มีนาคม 31, 2023

แจ้ง!! ห้องเรียน และกำหนดการมอบตัว นักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งห้ […]
มีนาคม 29, 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 28, 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 24, 2023

โปรด !! ตรวจสอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และอ่านคำชี้แจงการเตรียมตัวสอบห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

💓ใจพร้อม 🤹‍♀️กายพร้อม💙💛 # […]
มีนาคม 17, 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]