มกราคม 2, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
ธันวาคม 1, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกธรุกิจศึกษา

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สำ […]
พฤศจิกายน 24, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ “เปิดเรียน” ON SITE วันแรก สลับเลขคี่ เลขคู่ มาเข้าเรียน

โรงเรียนสมุทรปราการ “ […]
พฤศจิกายน 11, 2021

การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 โรงเรียนสมุทรปราการ อยู่ระหว่าง”อนุมัติให้เปิดเรียน”

ด้วยการเรียน แบบ 0n site ต […]
พฤศจิกายน 11, 2021

การประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนประเภทไป-กลับ ของโรงเรียนสมุทรปราการ

ตุลาคม 28, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 *[ดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564]

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดก […]
ตุลาคม 8, 2021

การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กันยายน 18, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ในการสนับสนุนเงินระดมทรัพยากรเป็นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ […]
กันยายน 17, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้ง เรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ “จะด […]