เมษายน 19, 2021

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยระบบออนไลน์

เมษายน 7, 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
เมษายน 6, 2021

ประกาศ..เลื่อน!! การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 และกิจกรรมประดู่บาน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 เมษายน 2564)

ประกาศ..เลื่อน!! การจัดพิธ […]
เมษายน 5, 2021

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2564

เมษายน 3, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  […]
มีนาคม 24, 2021

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้ […]
มีนาคม 8, 2021

อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัดซื้อ–จัดจ้าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน ประจำปี 2563

กุมภาพันธ์ 28, 2021

กำหนดเปิดการเรียนการสอนตามปกติ และนักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
กุมภาพันธ์ 16, 2021

“กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 (ติว O-NET)” ฟรี!!

รับชมถ่ายทอดสด เวลา 15.20 […]