พฤศจิกายน 25, 2019

ร่วมส่งใจเชียร์ สป.ไปต่อ “การประเมินโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ( ENnovation School”สาขาที่ 1 : ด้านนโยบายและแผนงาน

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤศจิกายน 21, 2019

งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

งานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน […]
พฤศจิกายน 14, 2019

กีฬาภายใน”ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 46″

พฤศจิกายน 14, 2019

รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด

ตุลาคม 24, 2019

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 “ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
ตุลาคม 24, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2562

  **โปรดทราบ!!! นักเรียน   […]
ตุลาคม 24, 2019

กำหนดลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2562

 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมก […]
ตุลาคม 10, 2019

อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำแผนงานอิงระบบประกัน

ตุลาคม 10, 2019

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563