พฤษภาคม 2, 2022

ประกาศผล การประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2565

เมษายน 26, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สำ […]
เมษายน 20, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน และนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
เมษายน 19, 2022

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมษายน 4, 2022

รับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 ปี การศึกษา 2565

เมษายน 2, 2022

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเ […]
เมษายน 1, 2022

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสมุทรปราการ จะดำเน […]
มีนาคม 31, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 30, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]