ตุลาคม 28, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 *[ดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564]

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดก […]
ตุลาคม 8, 2021

การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กันยายน 18, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ในการสนับสนุนเงินระดมทรัพยากรเป็นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ […]
กันยายน 17, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้ง เรื่อง การฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ “จะด […]
กันยายน 14, 2021

“ร้อยใจรัก สายใยมุทิตา กษิณาลัย” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคณะครูโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปี 2564

“ร้อยใจรัก สายใยมุทิ […]
สิงหาคม 31, 2021

นักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบผลการ Online ทุกระดับชั้น

งานทะเบียนได้ทำการสร้างเว็ […]
สิงหาคม 25, 2021

กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ online

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศา […]
สิงหาคม 25, 2021

รางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฏี หรือ คำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สิงหาคม 23, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้ง เรื่อง การคืนเงิน และส่วนลดเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่1/2564

โรงเรียนสมุทรปราการได้ตระห […]