พฤษภาคม 4, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1 และ ม.4 โดยระบบออนไลน์ (อย่างไม่เป็นทางการ) #ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไปหลังจากวันสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1  […]
พฤษภาคม 1, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศลดการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2563

เนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดข […]
มีนาคม 29, 2020

แจ้งเลื่อน!!!กำหนดการ รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ ขอแจ้ง […]
มีนาคม 23, 2020

แจ้งเลื่อน กำหนดการ “รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ ขอแจ้ง […]
มีนาคม 20, 2020

แนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียน”เรียนซ้ำ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

แนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียน […]
มีนาคม 18, 2020

แจ้ง!! เลื่อนรับสมัคร-สอบเข้า นักเรียน ม.1-ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเ […]
มีนาคม 18, 2020

เลื่อน การมอบตัวนักเรียน ม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ การกำหนดวันและวิธีการมอบตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเ […]
มีนาคม 11, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 10, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]