พฤษภาคม 5, 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประกาศผลการคัดเลือก)

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการม […]
พฤษภาคม 3, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และมีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และม […]
เมษายน 30, 2021

กำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข) (ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 29 เมษายน 2564)

กำหนดการรับนักเรียนห้องเรี […]
เมษายน 22, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดกา […]
เมษายน 19, 2021

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยระบบออนไลน์

เมษายน 7, 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
เมษายน 6, 2021

ประกาศ..เลื่อน!! การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 และกิจกรรมประดู่บาน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 เมษายน 2564)

ประกาศ..เลื่อน!! การจัดพิธ […]
เมษายน 5, 2021

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2564

เมษายน 3, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ  […]