มิถุนายน 30, 2020

คู่มือแนะนำ การปฏิบัติตัวของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือแนะนำ การปฏิบัติตัวข […]
มิถุนายน 29, 2020

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมช […]
มิถุนายน 26, 2020

Welcome back to school 1/2563 & ตารางเรียน ภาคเรียนที่1/2563 : new normal

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
มิถุนายน 26, 2020

“ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ ”โรงเรียนสมุทรปราการ

“ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไล […]
มิถุนายน 23, 2020

การกำหนดแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง และดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนสมุทรปราการช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
มิถุนายน 19, 2020

จดหมายถึงผู้ปกครอง จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ฉบับที่ 1-3

จดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน […]
มิถุนายน 18, 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 5G ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 13, 2020

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ จะดำเน […]
มิถุนายน 12, 2020

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ จะดำเน […]