มกราคม 2, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศหยุดเรียน ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

“นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ […]
ธันวาคม 26, 2020

การดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ระบบออนไลน์ ผ่าน Google Classroom ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564

วิธีการดำเนินการสอบแก้ตัว […]
ธันวาคม 23, 2020

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งการหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (เพิ่มเติม)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ […]
ธันวาคม 20, 2020

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งการหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

โรงเรียนสมุทรปราการมีความห […]
ธันวาคม 8, 2020

อบรมการใช้โปรแกรมระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน ประจำปีการศึกษา 2563

ธันวาคม 4, 2020

พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ให้แก่โรงเรียนสมุทรปราการ

ธันวาคม 3, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน”ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 27, 2020

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 &“ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
พฤศจิกายน 27, 2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564