มิถุนายน 23, 2020

การกำหนดแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง และดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนสมุทรปราการช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
มิถุนายน 19, 2020

จดหมายถึงผู้ปกครอง จาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ ฉบับที่ 1-3

จดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียน […]
มิถุนายน 18, 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 5G ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 13, 2020

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ จะดำเน […]
มิถุนายน 12, 2020

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ จะดำเน […]
มิถุนายน 11, 2020

ประกาศผลการสอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มิถุนายน 10, 2020

ประกาศผลการสอบห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มิถุนายน 7, 2020

รับตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม. 4 และติดตามผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปี 2563

มิถุนายน 7, 2020

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563