มกราคม 19, 2020

ทัศนศึกษา ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

มกราคม 19, 2020

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

มกราคม 17, 2020

งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563

ธันวาคม 20, 2019

สป.ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2562 ของกฟผ.และ สพฐ.

โรงเรียนสมุทรปราการ ผ่านเก […]
ธันวาคม 11, 2019

สรุปเหรียญการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) #โรงเรียนสมุทรปราการ

ธันวาคม 9, 2019

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ครั้งที่ 69 : โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สพม.)

ธันวาคม 4, 2019

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562

ธันวาคม 2, 2019

สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2562

พฤศจิกายน 25, 2019

ร่วมส่งใจเชียร์ สป.ไปต่อ “การประเมินโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ( ENnovation School”สาขาที่ 1 : ด้านนโยบายและแผนงาน

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการ […]