มิถุนายน 4, 2021

กำหนดการเลือกกิจกรรม (ระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โปรดศึกษา วิธีลงทะเบียนเลื […]
พฤษภาคม 31, 2021

แจ้ง กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online)

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 […]
พฤษภาคม 28, 2021

แจ้ง!! ห้องเรียน และกำหนดการมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งห้ […]
พฤษภาคม 27, 2021

แจ้ง!! ห้องเรียน และกำหนดการมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งห้ […]
พฤษภาคม 25, 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
พฤษภาคม 24, 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
พฤษภาคม 15, 2021

แจ้ง..แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2564

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้ง แ […]
พฤษภาคม 11, 2021

แจ้ง !! ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนสมุทรปราการ ตารางเ […]
พฤษภาคม 7, 2021

แจ้งงด!! กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งงด […]