มีนาคม 20, 2020

แนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียน”เรียนซ้ำ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

แนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียน […]
มีนาคม 18, 2020

แจ้ง!! เลื่อนรับสมัคร-สอบเข้า นักเรียน ม.1-ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเ […]
มีนาคม 18, 2020

เลื่อน การมอบตัวนักเรียน ม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ การกำหนดวันและวิธีการมอบตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเ […]
มีนาคม 11, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 10, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 8, 2020

แจ้ง งด! จัดงาน “ราตรี ฟ้า-เหลือง 137 ปี” วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

แจ้ง งด! จัดงาน “ราต […]
มีนาคม 4, 2020

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 # ผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด […]
มีนาคม 3, 2020

เว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนสมุทรปราการ

เว็บไซต์เผยแพร่ผลงาน ผู้บร […]
กุมภาพันธ์ 27, 2020

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ สถิติผ […]