กรกฎาคม 29, 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ที่สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

กรกฎาคม 25, 2020

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรกฎาคม 16, 2020

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

กรกฎาคม 10, 2020

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การคัดเลือกประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ( ร้านประเภทก๊วยเตี๋ยว )

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
กรกฎาคม 4, 2020

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 30, 2020

คู่มือแนะนำ การปฏิบัติตัวของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือแนะนำ การปฏิบัติตัวข […]
มิถุนายน 29, 2020

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมช […]
มิถุนายน 26, 2020

Welcome back to school 1/2563 & ตารางเรียน ภาคเรียนที่1/2563 : new normal

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
มิถุนายน 26, 2020

“ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ ”โรงเรียนสมุทรปราการ

“ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไล […]