มิถุนายน 6, 2020

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 3, 2020

แนวปฏิบัติของโรงเรียนสมุทรปราการ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563

มิถุนายน 3, 2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มิถุนายน 3, 2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
พฤษภาคม 26, 2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสมุทรปราการ มีความ […]
พฤษภาคม 4, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1 และ ม.4 โดยระบบออนไลน์ (อย่างไม่เป็นทางการ) #ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไปหลังจากวันสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1  […]
พฤษภาคม 1, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศลดการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2563

เนื่องมาจากสถานการณ์ระบาดข […]
มีนาคม 29, 2020

แจ้งเลื่อน!!!กำหนดการ รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ ขอแจ้ง […]
มีนาคม 23, 2020

แจ้งเลื่อน กำหนดการ “รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ ขอแจ้ง […]