พฤษภาคม 10, 2022

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
พฤษภาคม 8, 2022

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 6, 2022

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 […]
พฤษภาคม 6, 2022

อบรมธรรมะพัฒนาจิตใจครูและบุคลากรโรงเรียน

พฤษภาคม 2, 2022

ประกาศผล การประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2565

เมษายน 26, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สำ […]
เมษายน 20, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน และนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
เมษายน 19, 2022

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมษายน 4, 2022

รับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 ปี การศึกษา 2565