เมษายน 19, 2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “update”

โรงเรียนสมุทรปราการ  มีควา […]
เมษายน 19, 2019

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน “update”

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  ม […]
เมษายน 6, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
เมษายน 3, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม. 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 31, 2019

Congratulations! นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด ปี 2561

ผลการทดสอบระดับชาติ และนัก […]
มีนาคม 30, 2019

ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการ […]
มีนาคม 30, 2019

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธี […]
มีนาคม 29, 2019

Congratulations! นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด ปี 2561

มีนาคม 28, 2019

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ร […]