มีนาคม 17, 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
มีนาคม 16, 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้ง ป […]
มีนาคม 13, 2023

ประกาศ!!แนวปฏิบัตินักเรียนที่ได้โควตา ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านประกาศผล ที่นี่ค่ะ  ปร […]
มีนาคม 9, 2023

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 8, 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2566

มีนาคม 7, 2023

โรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

 ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
มีนาคม 2, 2023

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ และห้องสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ส […]
กุมภาพันธ์ 24, 2023

ประกาศผล!! การคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2566 [*รอบ 1-2-3]

ตรวจสอบรายชื่อ ในประกาศ [. […]
มกราคม 30, 2023

ประกาศผลสอบ !!โครงการทดสอบความรู้ สู่ฝันโรงเรียนสมุทรปราการ (SP.Pre-Entrance) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6)

ประกาศผลสอบ !! โครงการทดสอ […]