พฤษภาคม 25, 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
พฤษภาคม 24, 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
พฤษภาคม 15, 2021

แจ้ง..แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่สอบปฏิบัติความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปี 2564

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้ง แ […]
พฤษภาคม 11, 2021

แจ้ง !! ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนสมุทรปราการ ตารางเ […]
พฤษภาคม 7, 2021

แจ้งงด!! กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งงด […]
พฤษภาคม 5, 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ประกาศผลการคัดเลือก)

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการม […]
พฤษภาคม 3, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และมีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และม […]
เมษายน 30, 2021

กำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข) (ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 29 เมษายน 2564)

กำหนดการรับนักเรียนห้องเรี […]
เมษายน 22, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดกา […]