ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม 31, 2020

นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

กรกฎาคม 29, 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ ที่สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

กรกฎาคม 25, 2020

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กรกฎาคม 20, 2020

วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 137 ปี และมอบทุนการศึกษา ปี 2563

กรกฎาคม 16, 2020

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

กรกฎาคม 4, 2020

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 30, 2020

ระเบียบโรงเรียนสมุทรปราการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ระเบียบโรงเรียนสมุทรปราการ […]
มิถุนายน 30, 2020

คู่มือแนะนำ การปฏิบัติตัวของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือแนะนำ การปฏิบัติตัวข […]
มิถุนายน 29, 2020

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมช […]