ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 22, 2020

“โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net” ปีการศึกษา 2562

มกราคม 21, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

มกราคม 20, 2020

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสมุทรปราการเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่)

มกราคม 19, 2020

ทัศนศึกษา ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

มกราคม 19, 2020

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

มกราคม 17, 2020

งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563

มกราคม 6, 2020

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563 การทำบุญตักบาตรและสอยดาวมอบของขวัญปีใหม่

ธันวาคม 20, 2019

สป.ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนสีเขียว ประจำปี 2562 ของกฟผ.และ สพฐ.

โรงเรียนสมุทรปราการ ผ่านเก […]
ธันวาคม 11, 2019

สรุปเหรียญการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) #โรงเรียนสมุทรปราการ