ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 7, 2021

แจ้งงด!! กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564 ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

โรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งงด […]
พฤษภาคม 3, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และมีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และม […]
เมษายน 30, 2021

กำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข) (ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 29 เมษายน 2564)

กำหนดการรับนักเรียนห้องเรี […]
เมษายน 28, 2021

แนวปฏิบัตินักเรียนที่ได้โควตา ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564(ฉบับแก้ไข)

เมษายน 22, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข)

โรงเรียนสมุทรปราการกำหนดกา […]
เมษายน 22, 2021

แนวปฏิบัตินักเรียนที่ได้โควตา ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เมษายน 19, 2021

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยระบบออนไลน์

เมษายน 7, 2021

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
เมษายน 6, 2021

ประกาศ..เลื่อน!! การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 และกิจกรรมประดู่บาน ประจำปีการศึกษา 2563 (วันที่ 9 เมษายน 2564)

ประกาศ..เลื่อน!! การจัดพิธ […]