ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 12, 2019

กิจกรรม ส.ป.รักษ์ประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรม “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 6, 2019

การอบรมการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน student care

พฤศจิกายน 1, 2019

การประเมินโรงเรียนโครงการ Ennovation school ครั้งที่ 2

ตุลาคม 30, 2019

การประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ โรงเรียนมัธยมศึกษา

ตุลาคม 24, 2019

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 “ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
ตุลาคม 24, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2562

  **โปรดทราบ!!! นักเรียน   […]
ตุลาคม 24, 2019

กำหนดลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2562

 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมก […]
ตุลาคม 19, 2019

ขนวบแห่ผ้าประเพณีและจัดงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ 2562

ตุลาคม 10, 2019

อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำแผนงานอิงระบบประกัน