ข่าวประชาสัมพันธ์

ตุลาคม 10, 2019

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

กันยายน 29, 2019

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

กันยายน 26, 2019

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กันยายน 10, 2019

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับเยาวชนจีนโพ้นทะเลของสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย

สิงหาคม 29, 2019

โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

สิงหาคม 28, 2019

“สป.คว้าถ้วย ชนะเลิศ”การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562

สิงหาคม 28, 2019

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ กยศ. ประจำปี 2562

สิงหาคม 26, 2019

กิจกรรมค่าย MEP English Camp จังหวัดชลบุรี

สิงหาคม 26, 2019

ค่ายพุทธธรรมนำชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562