ข่าวประชาสัมพันธ์

มิถุนายน 7, 2020

รับตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม. 4 และติดตามผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปี 2563

มิถุนายน 7, 2020

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 6, 2020

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

มิถุนายน 3, 2020

แนวปฏิบัติของโรงเรียนสมุทรปราการ สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2563

มิถุนายน 3, 2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มิถุนายน 3, 2020

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มิถุนายน 1, 2020

รับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ MEP ม.4 ปี 2563

พฤษภาคม 20, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศ […]
พฤษภาคม 4, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1 และ ม.4 โดยระบบออนไลน์ (อย่างไม่เป็นทางการ) #ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันถัดไปหลังจากวันสมัคร 

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1  […]