ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤษภาคม 13, 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 5G ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ”

ปัจจุบันการศึกษาไทยได้ก้าว […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2562

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562 

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
พฤษภาคม 12, 2019

ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 256 […]
มีนาคม 30, 2019

ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการ […]
มีนาคม 30, 2019

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสมุทรปราการจัดพิธี […]
มีนาคม 18, 2019

ฝึกอบรมทบทวนกระบวนลูกเสือ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดโคร […]
มีนาคม 18, 2019

รับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการ […]
มีนาคม 10, 2019

ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการ […]