ข่าวประชาสัมพันธ์

ตุลาคม 5, 2020

การอบรม “ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning”

ตุลาคม 5, 2020

โครงการ STUDENT MARKET การเรียนรู้ สู่อาชีพ ปีการศึกษา 2563

กันยายน 28, 2020

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English FIT Camp) สำหรับครู

กันยายน 28, 2020

“สายใยรัก เทิดศรัทธา กษิณานุสรณ์” 137 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู

กันยายน 28, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 5 ติดต่อกัน

กันยายน 18, 2020

โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563

กันยายน 15, 2020

ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

กันยายน 11, 2020

สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

สิงหาคม 28, 2020

ระเบียบโรงเรียนสมุทรปราการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

          โดยที่เป็นการสมค […]