ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 27, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

มกราคม 27, 2020

ห้องเรียน MEP “จัดกิจกรรมพี่สอนน้องและทัศนศึกษา

มกราคม 27, 2020

ค่าย GT MATH COM CAMP ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดเพชรบุรี

มกราคม 22, 2020

“โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net” ปีการศึกษา 2562

มกราคม 21, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด

มกราคม 20, 2020

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสมุทรปราการเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่)

มกราคม 19, 2020

ทัศนศึกษา ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

มกราคม 19, 2020

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

มกราคม 17, 2020

งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563