ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 27, 2020

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 &“ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
พฤศจิกายน 27, 2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564

พฤศจิกายน 24, 2020

กำหนดลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2563

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมกา […]
พฤศจิกายน 24, 2020

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2563

โปรดทราบ!!! นักเรียน GT1/1 […]
พฤศจิกายน 17, 2020

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี Day camp ประจำปีการศึกษา 2563

พฤศจิกายน 10, 2020

การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน นักศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563

พฤศจิกายน 3, 2020

กิจกรรม ส.ป. รักษ์ประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรม”วันลอยกระทง”

ตุลาคม 28, 2020

ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ

ตุลาคม 20, 2020

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2563