ข่าวประชาสัมพันธ์

พฤศจิกายน 30, 2022

โครงการทดสอบความรู้ สู่ฝันโรงเรียนสมุทรปราการ (SP.Pre-Entrance) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6)

ไฟล์ . PDF ระเบียบการ โครง […]
พฤศจิกายน 10, 2022

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

พฤศจิกายน 9, 2022

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “วิถีชิวิตริมฝั่งน้ำ ชาว สป.”

ตุลาคม 27, 2022

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2565 * ม.1-ม.3 (ห้อง 1-12)

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
ตุลาคม 25, 2022

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น # ดาวน์โหลด ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 […]
ตุลาคม 16, 2022

งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการประจำปี 2565

ตุลาคม 15, 2022

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน) และเก็บเงินบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 2/2565

โรงเรียนสมุทรปราการจัดให้ม […]
กันยายน 23, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบสอวน. และผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าอบรมในค่าย 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน […]
กันยายน 20, 2022

ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 256 […]