ข่าวประชาสัมพันธ์

กันยายน 18, 2020

โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563

กันยายน 15, 2020

ประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2563

กันยายน 11, 2020

สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

สิงหาคม 28, 2020

ระเบียบโรงเรียนสมุทรปราการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

          โดยที่เป็นการสมค […]
สิงหาคม 20, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ “ได้รับรางวัลพระราชทาน” ระดับ “มัธยมศึกษา ขนาดใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ “ […]
สิงหาคม 19, 2020

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

สิงหาคม 11, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ เริ่มทดลองเปิดเรียนปกติ 100% วันที่ 13 ส.ค. นี้ เรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น ม.1-ม.6

โรงเรียนสมุทรปราการ เริ่มท […]
สิงหาคม 11, 2020

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

สิงหาคม 8, 2020

กิจกรรมอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2563