ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม 4, 2022

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 22, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ เจ้าภาพการประชุมหารือกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดสพม.สมุทรปราการ

มิถุนายน 20, 2022

ชนะเลิศ การแข่งขัน Ju-Jitsu Thailand Open Grand Prix 2022

 ชนะเลิศ การแข่งขัน Ju-Jit […]
มิถุนายน 17, 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

มิถุนายน 15, 2022

กำหนดการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดก […]
พฤษภาคม 30, 2022

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน) และเก็บเงินบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากร ภาคเรียนที่ 1/2565

โรงเรียนสมุทรปราการจัดให้ม […]
พฤษภาคม 26, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer(เข็มกระตุ้น/1-2) ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี

พฤษภาคม 26, 2022

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2564

พฤษภาคม 15, 2022

กำหนดการลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

** กำหนดการลงทะเบียน ̶ […]