ข่าวประชาสัมพันธ์

ธันวาคม 20, 2020

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ แจ้งการหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

โรงเรียนสมุทรปราการมีความห […]
ธันวาคม 8, 2020

อบรมการใช้โปรแกรมระบบจัดทำแผนอิงระบบประกัน ประจำปีการศึกษา 2563

ธันวาคม 4, 2020

พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ให้แก่โรงเรียนสมุทรปราการ

ธันวาคม 3, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการ ได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน”ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

ธันวาคม 3, 2020

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563

พฤศจิกายน 29, 2020

สานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

พฤศจิกายน 27, 2020

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 &“ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
พฤศจิกายน 27, 2020

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564

พฤศจิกายน 24, 2020

กำหนดลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2563

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมกา […]