ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบสอวน. และผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าอบรมในค่าย 1