ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

สิงหาคม 28, 2019

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน คนสวน และพนักงานขับรถ

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  ม […]
เมษายน 19, 2019

การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร (เพิ่มเติม)

โรงเรียนสมุทรปราการ มีความ […]
เมษายน 19, 2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “update”

โรงเรียนสมุทรปราการ  มีควา […]
เมษายน 19, 2019

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน “update”

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  ม […]