ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

พฤษภาคม 6, 2020

ประกาศราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนพร้อมครุภัณฑ์

ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ […]
มีนาคม 30, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
มีนาคม 18, 2020

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเรียนระดับชั้น ม.1-6 ปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ […]
ธันวาคม 11, 2019

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศ เรื่อง ขายทดตลาดพัส […]
ธันวาคม 9, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายก […]
ธันวาคม 6, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูนักเรียน

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวด […]
พฤศจิกายน 21, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤศจิกายน 14, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวด […]
พฤศจิกายน 5, 2019

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]