ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ธันวาคม 1, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกธรุกิจศึกษา

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สำ […]
พฤษภาคม 7, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564

เมษายน 10, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
ธันวาคม 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤศจิกายน 27, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

    ประกาศโรงเรียนสมุทรปรา […]
ตุลาคม 21, 2020

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การคัดเลือกประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ( ร้านประเภทก๊วยเตี๋ยว )

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
กันยายน 23, 2020

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
กันยายน 21, 2020

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ และนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
กันยายน 10, 2020

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน , ยามรักษาการณ์ , นักการภารโรง และพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]