ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

พฤษภาคม 21, 2022

การประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร (ประเภทก๋วยเตี๋ยว ร้านที่ 12) และร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤษภาคม 2, 2022

ประกาศผล การประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2565

เมษายน 26, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สำ […]
เมษายน 20, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน และนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
มีนาคม 28, 2022

ประกาศ ประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร*แก้ไข

กุมภาพันธ์ 2, 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร

มกราคม 26, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการม […]
ธันวาคม 1, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกธรุกิจศึกษา

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สำ […]
พฤษภาคม 7, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูชาวต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564