ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ตุลาคม 30, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการม […]
ตุลาคม 18, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาไทย)

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สำ […]
ตุลาคม 17, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
กรกฎาคม 20, 2022

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื […]
กรกฎาคม 18, 2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 2 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
พฤษภาคม 21, 2022

การประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร (ประเภทก๋วยเตี๋ยว ร้านที่ 12) และร้านถ่ายเอกสาร

ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤษภาคม 2, 2022

ประกาศผล การประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2565

เมษายน 26, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ สำ […]
เมษายน 20, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน และนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]