ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ธันวาคม 11, 2019

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศ เรื่อง ขายทดตลาดพัส […]
ธันวาคม 9, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายก […]
ธันวาคม 6, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูนักเรียน

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวด […]
พฤศจิกายน 21, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤศจิกายน 14, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวด […]
พฤศจิกายน 5, 2019

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
สิงหาคม 28, 2019

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน คนสวน และพนักงานขับรถ

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  ม […]
เมษายน 19, 2019

การคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร (เพิ่มเติม)

โรงเรียนสมุทรปราการ มีความ […]
เมษายน 19, 2019

รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “update”

โรงเรียนสมุทรปราการ  มีควา […]