ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ธันวาคม 18, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤศจิกายน 27, 2020

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนฯ

    ประกาศโรงเรียนสมุทรปรา […]
ตุลาคม 21, 2020

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การคัดเลือกประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ( ร้านประเภทก๊วยเตี๋ยว )

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
กันยายน 23, 2020

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคล

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
กันยายน 21, 2020

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ และนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
กันยายน 10, 2020

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน , ยามรักษาการณ์ , นักการภารโรง และพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
สิงหาคม 19, 2020

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การคัดเลือกประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ( ร้านประเภทก๊วยเตี๋ยว )

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
กรกฎาคม 10, 2020

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การคัดเลือกประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ( ร้านประเภทก๊วยเตี๋ยว )

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤษภาคม 26, 2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสมุทรปราการ มีความ […]