คนเก่ง คนดี ศรีสป.

มีนาคม 29, 2019

Congratulations! นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด ปี 2561

กุมภาพันธ์ 15, 2019

คนดี ศรี สป. ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนส […]
กุมภาพันธ์ 14, 2019

แสดงความยินดี และมุทิตาจิต ว่าที่ ผอ.ใหม่

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปร […]
มกราคม 31, 2019

นักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET สูงสุดในแต่ละรายวิชา ชั้น ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2560

มกราคม 31, 2019

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง โปรแกรม GSP

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานค […]
มกราคม 31, 2019

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญทอง # การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน

การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรี […]
มกราคม 17, 2019

สป. คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 1 # โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์

กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษ […]