คนเก่ง คนดี ศรีสป.

กรกฎาคม 17, 2019

รางวัลชมเชยอันดับ 2 การประกวดวาดภาพระบายสีชิงถ้วยพระราชทานฯ

กรกฎาคม 15, 2019

รางวัลชมเชยการประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ

พฤษภาคม 28, 2019

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโคมแขวนดอกไม้ประดิษฐ์

      รางวัลชนะเลิศ ถ้วยปร […]
พฤษภาคม 21, 2019

นักเรียน ร.ร.สมุทรปราการคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ “บุรีรัมย์เกมส์”

       นักเรียนโรงเรียนสมุ […]
มีนาคม 31, 2019

Congratulations! นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด ปี 2561

ผลการทดสอบระดับชาติ และนัก […]
มีนาคม 29, 2019

Congratulations! นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด ปี 2561

กุมภาพันธ์ 15, 2019

คนดี ศรี สป. ปีการศึกษา 2561

กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนส […]
กุมภาพันธ์ 14, 2019

แสดงความยินดี และมุทิตาจิต ว่าที่ ผอ.ใหม่

สภานักเรียนโรงเรียนสมุทรปร […]
มกราคม 31, 2019

นักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET สูงสุดในแต่ละรายวิชา ชั้น ม.3และม.6 ปีการศึกษา 2560