ข่าววิชาการ

มีนาคม 29, 2019

Congratulations! นักเรียนระดับชั้น ม.3 สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด ปี 2561

มีนาคม 28, 2019

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือก ร […]
มีนาคม 28, 2019

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 “update”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดก […]
มีนาคม 26, 2019

ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 18, 2019

รับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการ […]
มีนาคม 13, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 12, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 10, 2019

ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการ […]
กุมภาพันธ์ 28, 2019

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ สถิติผ […]