ข่าววิชาการ

มิถุนายน 25, 2019

รับการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ รับการ […]
มิถุนายน 9, 2019

คณะครูโรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร จัง […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 “ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2562

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562 

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
เมษายน 6, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
เมษายน 3, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม. 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 31, 2019

Congratulations! นักเรียนระดับชั้น ม.6 สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด ปี 2561

ผลการทดสอบระดับชาติ และนัก […]
มีนาคม 30, 2019

ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการ […]