ข่าววิชาการ

กันยายน 26, 2019

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

กันยายน 10, 2019

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีนสำหรับเยาวชนจีนโพ้นทะเลของสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย

สิงหาคม 26, 2019

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 “Math Camp#14”

สิงหาคม 23, 2019

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2562

สิงหาคม 8, 2019

สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

สิงหาคม 5, 2019

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระบบนิเวศและบูรณาการสะเต็มศึกษา

สิงหาคม 5, 2019

ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบูรณาการ 3 ภาษา (Integrated Camp)

สิงหาคม 5, 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน

มิถุนายน 28, 2019

โครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”

       โรงเรียนสมุทรปราการ […]