ข่าววิชาการ

สิงหาคม 5, 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน

มิถุนายน 28, 2019

โครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”

       โรงเรียนสมุทรปราการ […]
มิถุนายน 25, 2019

รับการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ รับการ […]
มิถุนายน 9, 2019

คณะครูโรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร จัง […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 “ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2562

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2562 

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
เมษายน 6, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
เมษายน 3, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนปกติ ม. 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]