ข่าววิชาการ

มีนาคม 18, 2019

รับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการ […]
มีนาคม 13, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม. 4 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 12, 2019

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 10, 2019

ทดสอบนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ จัดการ […]
กุมภาพันธ์ 28, 2019

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ สถิติผ […]
กุมภาพันธ์ 24, 2019

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศ […]
กุมภาพันธ์ 4, 2019

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู […]
มกราคม 18, 2019

เกณฑ์การแข่งขันทางวิชาการ Samutprakan School Open House#4

เกณฑ์การแข่งขันทางวิชาการ […]