ข่าววิชาการ

สิงหาคม 8, 2019

สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

สิงหาคม 5, 2019

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระบบนิเวศและบูรณาการสะเต็มศึกษา

สิงหาคม 5, 2019

ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบูรณาการ 3 ภาษา (Integrated Camp)

สิงหาคม 5, 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน

มิถุนายน 28, 2019

โครงการ “เปิดประตูสัญจรตะลอน School Tour”

       โรงเรียนสมุทรปราการ […]
มิถุนายน 25, 2019

รับการตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ รับการ […]
มิถุนายน 9, 2019

คณะครูโรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร เข้าศึกษาดูงาน

โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร จัง […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 “ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
พฤษภาคม 12, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2562

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]