ข่าววิชาการ

กันยายน 18, 2020

โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563

กันยายน 11, 2020

สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

สิงหาคม 8, 2020

กิจกรรมอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2563

กรกฎาคม 31, 2020

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2563

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
มิถุนายน 29, 2020

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมช […]
มิถุนายน 26, 2020

Welcome back to school 1/2563 & ตารางเรียน ภาคเรียนที่1/2563 : new normal

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
มิถุนายน 26, 2020

“ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไลน์ ”โรงเรียนสมุทรปราการ

“ระบบจัดการคลังข้อสอบออนไล […]
มิถุนายน 18, 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 5G ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ” ปีการศึกษา 2563

พฤษภาคม 18, 2020

ประกาศรายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563 โดยระบบออนไลน์

โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศ […]