ข่าววิชาการ

มกราคม 11, 2022

ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน และการสอบแบบออนไลน์

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจาก […]
มกราคม 2, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
ธันวาคม 14, 2021

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.6 ปี 2564

   การจัด “กิจกรรมเตรียมคว […]
พฤศจิกายน 24, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ “เปิดเรียน” ON SITE วันแรก สลับเลขคี่ เลขคู่ มาเข้าเรียน

โรงเรียนสมุทรปราการ “ […]
พฤศจิกายน 11, 2021

การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2564 โรงเรียนสมุทรปราการ อยู่ระหว่าง”อนุมัติให้เปิดเรียน”

ด้วยการเรียน แบบ 0n site ต […]
พฤศจิกายน 11, 2021

การประเมินความพร้อมตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนประเภทไป-กลับ ของโรงเรียนสมุทรปราการ

ตุลาคม 28, 2021

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับชั้น ม.1-ม.6 *[ดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564]

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดก […]
สิงหาคม 31, 2021

นักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบผลการ Online ทุกระดับชั้น

งานทะเบียนได้ทำการสร้างเว็ […]
มิถุนายน 4, 2021

กำหนดการเลือกกิจกรรม (ระบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โปรดศึกษา วิธีลงทะเบียนเลื […]