ข่าววิชาการ

พฤศจิกายน 30, 2022

โครงการทดสอบความรู้ สู่ฝันโรงเรียนสมุทรปราการ (SP.Pre-Entrance) เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.6)

ไฟล์ . PDF ระเบียบการ โครง […]
พฤศจิกายน 10, 2022

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

ตุลาคม 27, 2022

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2565 * ม.1-ม.3 (ห้อง 1-12)

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
ตุลาคม 25, 2022

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น # ดาวน์โหลด ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2565

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 […]
กันยายน 23, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบสอวน. และผ่านการสอบคัดเลือกได้เข้าอบรมในค่าย 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน […]
สิงหาคม 20, 2022

สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2565

กรกฎาคม 12, 2022

กิจกรรมเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พฤษภาคม 15, 2022

กำหนดการลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

** กำหนดการลงทะเบียน ̶ […]
พฤษภาคม 14, 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 5G ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ และ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลแนวใหม่