ข่าววิชาการ

พฤศจิกายน 27, 2020

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 &“ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
พฤศจิกายน 24, 2020

กำหนดลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2563

ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมกา […]
พฤศจิกายน 24, 2020

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2563

โปรดทราบ!!! นักเรียน GT1/1 […]
ตุลาคม 20, 2020

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 12, 2020

งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 5, 2020

การอบรม “ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning”

ตุลาคม 5, 2020

โครงการ STUDENT MARKET การเรียนรู้ สู่อาชีพ ปีการศึกษา 2563

กันยายน 18, 2020

โครงการสร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2563

กันยายน 11, 2020

สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563