ข่าววิชาการ

พฤษภาคม 2, 2020

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยระบบออนไลน์

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่กา […]
มีนาคม 29, 2020

แจ้งเลื่อน!!!กำหนดการ รับประกาศนียบัตร และ ปพ.1 สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสมุทรปราการ ขอแจ้ง […]
มีนาคม 20, 2020

แนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียน”เรียนซ้ำ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563

แนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียน […]
มีนาคม 18, 2020

แจ้ง!! เลื่อนรับสมัคร-สอบเข้า นักเรียน ม.1-ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเ […]
มีนาคม 18, 2020

เลื่อน การมอบตัวนักเรียน ม. 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ การกำหนดวันและวิธีการมอบตัวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเ […]
มีนาคม 11, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
มีนาคม 10, 2020

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
กุมภาพันธ์ 27, 2020

สถิติผู้สมัครสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสมุทรปราการ สถิติผ […]
กุมภาพันธ์ 24, 2020

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563