ข่าววิชาการ

พฤษภาคม 15, 2022

กำหนดการลงทะเบียน วิชาเลือกเสรี ม.1 และ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2565

** กำหนดการลงทะเบียน ̶ […]
พฤษภาคม 14, 2022

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 5G ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ และ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลแนวใหม่

พฤษภาคม 11, 2022

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 1/2565

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
พฤษภาคม 10, 2022

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2565

** กำหนดการลงทะเบียน กิจกร […]
พฤษภาคม 6, 2022

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 […]
เมษายน 4, 2022

รับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ม.1 , ม.4 ปี การศึกษา 2565

เมษายน 2, 2022

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเ […]
เมษายน 1, 2022

การรับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสมุทรปราการ จะดำเน […]
มีนาคม 31, 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]