ข่าววิชาการ

มกราคม 22, 2020

“โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net” ปีการศึกษา 2562

ธันวาคม 11, 2019

สรุปเหรียญการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ระดับชาติ) #โรงเรียนสมุทรปราการ

พฤศจิกายน 29, 2019

โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อสอบ(GAT),(PAT)ประจำปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 1, 2019

การประเมินโรงเรียนโครงการ Ennovation school ครั้งที่ 2

ตุลาคม 24, 2019

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 “ดาวน์โหลดตารางเรียน”

โรงเรียนสมุทรปราการ กำหนดเ […]
ตุลาคม 24, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2562

  **โปรดทราบ!!! นักเรียน   […]
ตุลาคม 24, 2019

กำหนดลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2562

 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมก […]
กันยายน 29, 2019

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

กันยายน 26, 2019

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562