ข่าวบริการ

สิงหาคม 18, 2022

การประชุมโรงเรียนสมาชิกศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง โซน C

มิถุนายน 22, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ เจ้าภาพการประชุมหารือกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดสพม.สมุทรปราการ

พฤษภาคม 26, 2022

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี 2564

พฤษภาคม 14, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ รับมอบงาน ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคคะวันออก โซน C ประจำปีการศึกษา 2565-2566

เมษายน 19, 2022

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มีนาคม 10, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

มีนาคม 10, 2022

โรงเรียนสมุทรปราการ เป็นสนามสอบระบบ TCAS จังหวัดสมุทรปราการ

กันยายน 14, 2021

“ร้อยใจรัก สายใยมุทิตา กษิณาลัย” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคณะครูโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปี 2564

“ร้อยใจรัก สายใยมุทิ […]
มิถุนายน 30, 2021

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (ประกาศผลการคัดเลือก)

ประกาศผล การคัดเลือกบุคคลเ […]