มกราคม 6, 2020

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563 การทำบุญตักบาตรและสอยดาวมอบของขวัญปีใหม่

ธันวาคม 11, 2019

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศ เรื่อง ขายทดตลาดพัส […]
ธันวาคม 9, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายก […]
ธันวาคม 6, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูนักเรียน

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวด […]
พฤศจิกายน 29, 2019

โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อสอบ(GAT),(PAT)ประจำปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 25, 2019

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พฤศจิกายน 21, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤศจิกายน 18, 2019

การแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

พฤศจิกายน 14, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวด […]