เมษายน 22, 2021

แนวปฏิบัตินักเรียนที่ได้โควตา ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564

เมษายน 10, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
เมษายน 2, 2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนม.6ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

มีนาคม 24, 2021

“กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 (ติว O-NET)” ฟรี!!จากวิทยากรภายนอก

24 มี.ค.64 ติว O-net วิทยา […]
มีนาคม 19, 2021

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปี 2564

มีนาคม 14, 2021

ประกาศผลการทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้สู่ฝันฯ ประจำปี 2564

มีนาคม 8, 2021

โครงการทดสอบความรู้ สู่ฝันโรงเรียนสมุทรปราการ (SP.Pre-Entrance)

กุมภาพันธ์ 28, 2021

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ( (SP.Pre-Entrance M.1)

กุมภาพันธ์ 15, 2021

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน (ก.ด.ป.น.)และผู้อำนวยการโรงเรียนในการขับเคลื่อนการบริหารและการศึกษาขั้นพื้นฐาน