ตุลาคม 20, 2020

การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ กลุ่มโรงเรียน EP/MEP ปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 12, 2020

งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 12, 2020

งานแห่ผ้าห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ปี 2563

ตุลาคม 5, 2020

การอบรม “ครูไทย 4.0 สู่การเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning”

ตุลาคม 5, 2020

โครงการ STUDENT MARKET การเรียนรู้ สู่อาชีพ ปีการศึกษา 2563

กันยายน 28, 2020

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English FIT Camp) สำหรับครู

กันยายน 28, 2020

“สายใยรัก เทิดศรัทธา กษิณานุสรณ์” 137 ปี สดุดีเทิดศรีพระคุณครู

กันยายน 28, 2020

โรงเรียนสมุทรปราการได้รับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 5 ติดต่อกัน

กันยายน 21, 2020

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ และนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]