สิงหาคม 11, 2020

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563

สิงหาคม 8, 2020

กิจกรรมอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2563

สิงหาคม 3, 2020

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปณิดา สุทินเผือก (แบม) ม.6/12 # รองอันดับ 1 มิสแกรนด์สมุทรปราการ 2020

สิงหาคม 3, 2020

ประชุมสานสัมพันธ์ผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สิงหาคม 3, 2020

การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

กรกฎาคม 20, 2020

วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 137 ปี และมอบทุนการศึกษา ปี 2563

มิถุนายน 30, 2020

ระเบียบโรงเรียนสมุทรปราการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ระเบียบโรงเรียนสมุทรปราการ […]
มิถุนายน 1, 2020

รับมอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ MEP ม.4 ปี 2563

พฤษภาคม 6, 2020

ประกาศราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนพร้อมครุภัณฑ์

ประกาศ โรงเรียนสมุทรปราการ […]