ธันวาคม 6, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูนักเรียน

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวด […]
พฤศจิกายน 29, 2019

โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อสอบ(GAT),(PAT)ประจำปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 25, 2019

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พฤศจิกายน 21, 2019

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]
พฤศจิกายน 18, 2019

การแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ

พฤศจิกายน 14, 2019

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวด […]
พฤศจิกายน 12, 2019

กิจกรรม ส.ป.รักษ์ประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรม “วันลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2562

พฤศจิกายน 6, 2019

การอบรมการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน student care

พฤศจิกายน 5, 2019

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ […]