มีนาคม 15, 2022

รับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

มีนาคม 15, 2022

ภาพการรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

มีนาคม 8, 2022

แนวปฏิบัตินักเรียนที่ได้โควตา ม.3 ต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565

📣📣นักเรียนที่มีรายชื่อตามป […]
มีนาคม 4, 2022

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการไ […]
กุมภาพันธ์ 17, 2022

โครงการทดสอบความรู้ สู่ฝันโรงเรียนสมุทรปราการ (SP.Pre-Entrance) ปี 2565

กุมภาพันธ์ 2, 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตเอกสาร

มกราคม 26, 2022

ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

ตามที่โรงเรียนสมุทรปราการม […]
มกราคม 22, 2022

#แจ้ง!!เปลี่ยนแปลงกำหนดการ..โครงการทดสอบความรู้สู่ฝันโรงเรียนสมุทรปราการ (SP.Pre-Entrance) ประจำปี 2565

“ประกาศแจ้งการเปลี่ย […]
มกราคม 20, 2022

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565”