ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “วิถีชิวิตริมฝั่งน้ำ ชาว สป.”