การประชุมโรงเรียนสมาชิกศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง โซน C