การแข่งขันกีฬายูยิตสูมือใหม่ ประจำปี 2565 สป. คว้า 8 เหรียญทอง , 3 เหรียญเงิน , 2 เหรียญทองแดง และได้รับรางวัลทถ้วยชนะเลิศคะแนนรวม 2 ถ้วย