โรงเรียนสมุทรปราการ เจ้าภาพการประชุมหารือกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนในสังกัดสพม.สมุทรปราการ