การประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหาร (ประเภทก๋วยเตี๋ยว ร้านที่ 12) และร้านถ่ายเอกสาร