ประกาศผล การประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2565