ประกาศ ประมูลคัดเลือกร้านค้าจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสาร*แก้ไข