โรงเรียนสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีรับมอบหนังสือประวัติศาสตร์ ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564